O nas

O Paideii słów kilka…

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Paideia utworzone zostało w roku akademickim 2015/2016 wraz z rozpoczęciem nowego kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego w Instytucie Humanistycznym. Opiekę nad kołem sprawuje dr Wanda Kulesza, która jest pomysłodawczynią nazwy – Paideia.

Paideia w starożytnej Grecji, słowem tym nazywano to, co współcześnie określamy mianem wychowania czy kultury. Celem było ukształtowanie oraz wyedukowanie człowieka pięknego i mądrego w oparciu o najwyższe ideały i najdoskonalsze wzorce. Zaś jej podstawowym składnikiem były kwestie związane ze szlachetnością, moralnością czy dobrocią człowieka.

Działalność Koła skupia się głównie na samorozwoju i pogłębianiu wiedzy przyszłych nauczycieli poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych i warsztatach. Członkowie nabywają doświadczenia poprzez organizowanie wydarzeń artystycznych i kulturowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Działaczki Paideii dzięki swej kreatywności i chęci do działania w niecały rok od momentu powstania koła, zorganizowały wiele akcji dla dzieci, takich jak: Teatr Paideia Dzieciom, Zajęcia muzyczno – plastyczne z elementami arteterapii, we współpracy z Biblioteką Uczelnianą PWSZ zorganizowały Dzień Dziecka i akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Wielkim wydarzeniem było również uczestnictwo w Naukowym Dniu Dziecka w Parku Strzeleckim, zorganizowanym wraz z Fundacja Impuls Rozwoju.

Oprócz imponujących wydarzeń artystycznych i kulturowych, studentki aktywnie uczestniczą w konferencjach naukowych i warsztatach, m.in. w Lublinie, Gdańsku, Warszawie i Krakowie.

Na samym początku ilość osób działających w kole nie przekraczała dziesięcioosobowej grupy, jednak poprzez rozwój i aktywną działalność obecnie Paideia składa się z ponad trzydziestu członków.

Skip to content