Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Paideia

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Zarząd

Przewodnicząca: Aleksandra Wrona
Zastępca przewodniczącej: Weronika Stańczyk
Sekretarz: Sylwia Tumidajska
Skarbnik: Aleksandra Wrona
Strona www/facebook: Karolina Ptaśnik, Oliwia Gruszecka