Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Paideia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Zarząd

Przewodnicząca: Anna Zimoń
Za-ca przewodniczącej: Barbara Hałacińska
Sekretarz: Aleksandra Ciochoń
Skarbnik: Maria Gąsior
Strona www/facebook: Magdalena Nowak