Szczęśliwa dwudziestka PWSZ, czyli 20 lat, 20 milionów, 20 kierunków i 20 tys. absolwentów

Szczęśliwa dwudziestka PWSZ, czyli 20 lat, 20 milionów, 20 kierunków i 20 tys. absolwentów

Niemal 20 milionów złotych udało się pozyskać dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w ciągu ostatnich dwóch lat. Skuteczność osób piszących poszczególne projekty przekłada się na konkretne korzyści dla uczelni, studentów i kadry dydaktycznej. Szczególnie wiele dobrego wydarzy się w najbliższych dwóch latach dzięki dofinansowaniu w rekordowej wysokości ponad 6 mln zł. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, e-dziekanatu, e-indeksu, czy e-legitymacji. Poprawi się też komfort pracy naukowców, którzy otrzymają dostęp do elektronicznych baz publikacji z całego niemal świata. To jednak nie koniec.

Zakres uczelnianych planów jest bardzo szeroki. – Około dwa miliony wydamy na szeroko pojętą informatyzację uczelni. Mam na myśli przede wszystkim rozwiązania, na których skorzystają studenci: e-dziekanat, e-legitymacje, czy e-indeksy. Żyjemy w czasach niezwykle dynamicznego rozwoju i chcemy dać młodym ludziom przydatne im narzędzia ułatwiające studiowanie. Elektroniczny obieg dokumentów jest jednym z nich. Dotyczy to zresztą także pracowników uczelni, których praca stanie się dzięki otrzymanym e-narzędziom łatwiejsza. Cześć tych rozwiązań będzie widoczna także dla osób korzystających z naszej strony internetowej, która stanie się jeszcze bardziej przyjazna dla odbiorców – mówi Rektor PWSZ, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ.

Około milion złotych pochłonie zakup dostępu do najlepszych na świecie baz publikacji naukowych oraz innych narzędzi obsługi bibliotecznej. – Myśląc o budowaniu kadry naukowej musimy zapewnić pracownikom, jak najszerszy dostęp do literatury naukowej – dodaje Rektor.

W projekcie są także środki na zwiększenie kompetencji kadry. Dydaktycy będą mogli skorzystać z wielu szkoleń i kursów. Coraz bardziej popularne jest też tworzenie interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, którzy na dany problem mogą spojrzeć z zupełnie różnych stron. Takie podejście często prowadzi do zaskakujących rozwiązań. Taka metoda pracy nazywana jest „design thinking”. Podobnie kompleksowe może być przygotowanie kadry do pracy ze studentami. W tym wypadku dodatkowe szkolenia są zatem niezbędne.

Co niezwykle istotne, szkoleniami i dodatkowymi zajęciami objęci zostaną także studenci. – Aby zapewnić, jak największą efektywność wdrażanych rozwiązań nasza koncepcja została pomyślana jako bardzo spójna. Dlatego studenci również poznają „design thinking”. Ponadto będą mogli wziąć udział w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach językowych dostosowanych do ich potrzeb zawodowych. Mało tego, na kierunkach politechnicznych studenci będą realizować prace projektowe w językach obcych, a najlepsi uczestnicy kursów otrzymają „bonus” – dzięki pozyskanym pieniądzom uczelnia sfinansuje im egzaminy certyfikacyjne w ramach lektoratów, z których korzystają – wyjaśnia Lucyna Krzemińska, kierownik Biura Karier, Projektów i Współpracy.

Efektywna praca uczelni zależy w dużym stopniu od sprawnej administracji. Dlatego w projekcie znalazły się pieniądze na szkolenia kompetencyjne dla pracowników sekretariatów, czy innych jednostek PWSZ. – Dodatkowo zostaną oni wyposażeni w narzędzia, z których muszą umieć korzystać, dlatego planując tak daleko idące zmiany w zarządzaniu, musimy zadbać o ludzi, którzy będą je wprowadzać i z nich skorzystają. To już truizm, ale inwestycja w „kapitał ludzki” to najlepsza z możliwych inwestycji. To dobry moment by podziękować zespołowi, który tak skutecznie aplikuje o środki zewnętrzne dla uczelni. Ich praca przynosi bowiem bardzo wymierne rezultaty. W ostatnich latach jest to niemal 20 mln zł – kończy Rektor Jadwiga Laska.

„Dwudziestka” zyskuje symboliczny, szczęśliwy wymiar. Pozyskane 20 mln zł zbiega się bowiem z 20-leciem uczelni, która ma w swojej ofercie 20 kierunków, a wszystko wskazuje na to, że w roku jubileuszowym uczelnia będzie mieć 20 tysięcy absolwentów.

O innych projektach realizowanych w PWSZ w Tarnowie finansowanych ze środków zewnętrznych można przeczytać na stronie uczelni w zakładce „Projekty”.

Skip to content